Home / Tin Tức Chung Cư / Tổng hợp các căn cần chuyển nhượng tại Vinhomes 29 Liễu Giai, 1-4 phòng ngủ. Lh 0962.432.084

Tổng hợp các căn cần chuyển nhượng tại Vinhomes 29 Liễu Giai, 1-4 phòng ngủ. Lh 0962.432.084

Tổng hợp các căn cần bán dự án 29 Liễu Giai:

Tòa M1:

Căn 1 phòng ngủ:
DT 55,52m2. Cửa vào Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá bán 4,6 tỷ bao phí sang tên.
DT 55.52m2. Cửa vào Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá bán 4.7 tỷ bao phí sang tên.
DT 55.52m2. Cửa vào Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá bán 4.7 tỷ bao phí sang tên.
DT 57.17m2. Cửa vào Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá bán 4.15 tỷ bao phí sang tên.
DT 55.52m2. Cửa vào Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá gốc 4.228. Giá bán 4,8 tỷ bao phí sang tên.

Căn 2 phòng ngủ:

DT 78.42m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.4 tỷ. Bán 6.0 tỷ bao phí sang tên.
DT 78.09m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.8 tỷ. Bán 6.2 tỷ bao phí sang tên.
DT 75.5m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.472. Bán 5,7 tỷ bao phí.
DT 78.96m2. Cửa Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5,6 tỷ. Bán 6,1 tỷ bao phí (Căn này được hưởng chính sách thuê lại 2 năm từ CĐT).
DT 78.09m1. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Bán 5.7 tỷ bao phí.
DT 81.7m1. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5,7 tỷ. Bán 6,3 tỷ bao phí.

Căn 3 phòng ngủ:

DT 114,34m1. Cửa vào hướng Tây. Ban công Đông Nam. Giá gốc 9.220. Bán 9.65 tỷ bao phí.
DT 110,24m2. Căn góc. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc, Tây Nam. Giá bán 10,3 tỷ bao phí.
DT 110,24m2. Căn góc. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc, Tây Nam. Giá gốc 8,9 tỷ. Bán chênh 700 triệu bao phí.
DT 119,39m2. Cửa vào Tây Bắc. Ban công Đông Nam, Tây Nam. Giá gốc 10,2 tỷ. Bán 11,2 tỷ bao phí.
DT 114,34m2. Cửa vào hướng Tây. Ban công Đông Nam. Giá gốc 9,5 tỷ, Bán 10,3 tỷ bao phí.
DT 114,34m2. Cửa vào Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá gốc 9.543 tỷ. Giá bán 10,3 tỷ bao phí.
DT 110,24m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc, Tây Nam. Giá bán 10,2 tỷ bao phí.

Căn 4 phòng ngủ:

DT 146.19m2. Cửa vào hướng Tây. Ban công Đông Nam, Đông Bắc. Nhận thô. Giá gốc 12.6 tỷ. Giá bán 13.9 tỷ bao phí.
DT 146.19m2. Cửa vào hướng Tây. Ban công Đông Nam, Đông Bắc. Giá chênh 1,5 tỷ bao phí.
DT 146.19m2. Cửa vào hướng Tây. Ban công Đông Nam, Đông Bắc. Giá gốc 13.2 tỷ. Bán chênh 1.5 tỷ bao phí.
Căn Penthouse sky villa. DT 353m2 (tim tường). View Hồ Tây. Giá gốc 38.5 tỷ. Bán 41 tỷ bao phí.

Tòa M2:

Căn 1 phòng ngủ:

DT 49.78m2. Cửa vào hướng Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 4,5 tỷ. Bán 4.950 bao phí.
DT 57.17m2. Cửa vào hướng Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 4.3 tỷ. Bán 4.950 bao phí.
DT 57.17m2. Cửa vào hướng Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 4.3 tỷ. Bán 4,6 tỷ bao phí.
DT 49.78m2. Cửa vào hướng Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá bán 4.6 tỷ bao phí.
DT 49.78m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá bán 4.7 tỷ bao phí.
DT 57.17m2. Cửa vào hướng Đông Bắc. Ban công Tây Nam (suất ngoại giao). Giá bán 4,350 bao phí.

Căn 2 phòng ngủ:

DT 78.96m2. Cửa vào hướng Đông Bắc. Ban công hướng Tây Nam. Giá gốc 5.763 tỷ. Bán chênh 600 triệu bao phí sang tên.
DT 78.96m2. Cửa vào hướng Đông Bắc. Ban công hướng Tây Nam. Bán 6,6 tỷ bao phí.
DT 76.41m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 6.575 tỷ. Giá bán chênh 850tr bao phí.
DT 80.2m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công hướng Tây Nam. Gốc 6.0 tỷ. Bán 6.65 tỷ bao phí.
DT 79.63m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công hướng Tây Nam.
DT 73.05m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công hướng Tây Nam. Giá bán 6.850 bao phí.
DT 79.4m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 5.8 tỷ. Bán 5.95 tỷ bao phí.
DT 78.96m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 5.9 tỷ. Giá bán chênh 800 triệu bao phí.
DT 76.41m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 5.45 tỷ. Giá bán 6.0 tỷ bao phí sang tên.
DT 80.2m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 5.55 tỷ. Giá bán 6 tỷ bao phí sang tên.
DT 78.96m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá bán 6,7 tỷ bao phí.
DT 76.41m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá bán chênh 350 triệu bao phí sang tên.
DT 73.05m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá bán chênh 350 triệu bao phí sang tên.
DT 80.02m2. Cửa vào Đông Bắc. Ban công Tây Nam. Giá gốc 5.7 tỷ. Bán 6.1 tỷ bao phí sang tên.
DT 79.63m2. Cửa vào Tây Nam. Ban công Đông Bắc. Giá bán 7.2 tỷ bao phí sang tên.

Căn 3 phòng ngủ:

DT 120.2m2. Căn góc. Hướng cửa Đông Bắc. Ban công Tây Nam, Tây Bắc. Giá gốc 10.3 tỷ. Bán giá 10.5 tỷ bao phí sang tên.
DT 120.02m2. Căn góc. Hướng cửa Đông Bắc. Ban công Tây Nam, Tây Bắc. Giá gốc 9,2 tỷ. Bán 10.3 tỷ bao phí sang tên.
DT 120.02m2. Căn góc. Hướng cửa Đông Bắc. Ban công Đông Nam, Đông Bắc. Giá gốc 9.4 tỷ. Giá bán 10.6 tỷ bao phí sang tên.
Căn 4 phòng ngủ:
DT 143.44m2. Căn góc. Hướng cửa Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Tây Nam. Giá chênh 1,1 tỷ bao phí.
DT 143.19m2. Căn góc. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc, Đông Bắc. Giá gốc 14.5 tỷ. Giá bán 15.3 tỷ bao phí.

Tòa M3:

Căn 1 phòng ngủ:

DT 55.87m2. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 4 tỷ. Chênh 450 triệu bao phí sang tên.
DT 55.87m2. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 4.2 tỷ. Giá bán 4.4 tỷ bao phí sang tên.

Căn 2 phòng ngủ:

DT 78.09m2. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.8 tỷ. Giá bán 6,5 tỷ bao phí.
DT 78.09m2. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.7 tỷ. Giá bán chênh 700 bao phí.
DT 78.42m2. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá bán 6.5 tỷ bao phí sang tên.
DT 82.59m2. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5,6 tỷ. Bán chênh 700 triệu bao phí.
DT 81.7m2. Cửa vào hướng Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá bán 6,7 tỷ bao phí sang tên.
DT 78.42m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá bán 6,7 tỷ bao phí sang tên.
DT 82.59m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.6 tỷ. Giá bán chênh 700 triệu bao phí.
DT 81.07m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá bán 6.7 tỷ bao phí sang tên.
DT 81.07m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.6 tỷ. Giá bán 500 triệu thu về.
DT 81.07m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.7 tỷ. Giá bán 500 bao phí sang tên.
DT 81.07m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.9 tỷ. Giá bán 6.2 tỷ bao phí sang tên.
DT 81.07m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.0 tỷ. Giá bán 5.5 tỷ bao phí (Căn này nhận thô).
DT 82.59m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.8 tỷ. Giá bán 6.050 bao phí sang tên.
DT 78.42m2. Cửa vào Đông Nam. Ban công Tây Bắc.
DT 78.42m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.2 tỷ. Giá bán 5.6 tỷ bao phí sang tên.
DT 78.42m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá bán 6.0 tỷ bao phí sang tên.
DT 78.42m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá gốc 5.2 tỷ. Giá bán 5.5 tỷ bao phí sang tên.
DT 78.42m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Tây Bắc. Giá bán 6 tỷ bao phí sang tên.

Căn 3 phòng ngủ:

DT 129.51m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Đông Bắc (View Hồ Tây). Giá gốc 12 tỷ. Giá bán chênh 800 triệu bao phí sang tên.
DT 119.39m2. Hướng cửa Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá bán 10.8 tỷ bao phí sang tên.
DT 114.34m2. Hướng cửa Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá bán 10,3 tỷ bao phí sang tên.
DT 129.51m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Đông Bắc. Giá gốc 11.7 tỷ. Giá bán 12 tỷ bao phí.
DT 129.51m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Đông Bắc (View Hồ Tây). Giá gốc 11.7 tỷ. Giá bán 13,3 tỷ bao phí sang tên.
DT 129.51m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Đông Bắc (View Hồ Tây). Giá bán 11.5 tỷ bao phí.
DT 129.51m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Đông Bắc (View Hồ Tây). Giá gốc 12 tỷ. Bán chênh 1.8 tỷ bao phí.
DT 110.24m2. Hướng cửa Đông Nam. Ban công Tây Bắc(Căn góc). Giá bán 8.5 tỷ bao phí.
DT 114.35m2. Hướng Tây Bắc. Ban công Đông Nam. Giá gốc 9,2 tỷ. Giá bán 10 tỷ bao phí sang tên(*). Thiện chí bán.
DT 146.19m2. Hướng cửa Tây Bắc. Ban công Đông Bắc (phòng khách view Hồ Tây). Giá bán 14.5 tỷ bao phí.
DT 146.19m2. Hướng cửa Tây Bắc. Ban công Đông Bắc (phòng khách view Hồ Tây). Giá gốc 13 tỷ. Giá bán 14.5 tỷ bao phí sang tên.
DT 146.19m2. Hướng cửa Tây Bắc. Ban công Đông Bắc (phòng khách view Hồ Tây). Giá gốc 14.2 tỷ. Bán chênh 1.8 tỷ bao phí.

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ 0962.432.084 Em Hạnh.

About Trần Lê

Check Also

Căn hộ giá rẻ ngay làng Đại học Quốc Gia TP. HCM

Tổng quan dự án Căn hộ The East Gate.Tên dự án: The East Gate Suối …