Vì sao bạn cần chứng chỉ an toàn lao động

Hiện nay các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh đều cần phải có chung chi an toan lao dong để bổ sung vào hồ sơ theo đúng quy định điều luật của Nhà nước theo các thông tư và nghị định mới . Tại sao lại cần có cái đó, nếu không có thì có sao không?

  • Chứng chỉ an toàn lao động nhằm đào tạo và bồi dưỡng các công nhân viên lao động và làm việc trong môi trường an toàn;
  • Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ như: Đấu thầu, ISO…
  • Thực hiện theo các yêu cầu của các thông tư hiện hành;

Theo nghị định mới nhất thì các nhóm đối tượng khác nhau sẽ có thời gian đòa tạo và huận luyện về an toàn lao động khác nhau.   Lúc trước theo thông tư 27 chỉ có 4 nhóm đối tượng tuy nhiên nghị định mới ban hành thì có sự thay đổi thành 6 nhòm đối tượng và tùy theo lĩnh vực và chứ cụ cho nên thời gian và chứng chỉ sử dụng sẽ khác nhau. Để có chứng chỉ an toàn lao động và được tham gia huan luyen an toan lao dong thì phải tìm hiểu và tham gia khóa học an toàn lao động  để hoàn thiện bổ sung vào hồ sơ theo điều luật pháp khi tham gia lao động.

Các nhòm đối tượng theo nghị định mới

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

– Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

– Nhóm 5: Người làm công tác y tế

– Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

(Lượt xem: 1, Lượt xem trong ngày: 1)

Bài trước:

Bài sau:

Condotel Vinpearl