Chung Cư TPHCM

Việc kiểm định các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 Tiếp tục diễn ra

TP HCM hiện có 474 chung cư cũ xây trước năm 1975, phần lớn số chung cư này bị xuống cấp, hư hỏng nặng và có nguy cơ sụp đổ.

UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo Quyết định số 26/2017 của thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 73/2008 của UBND TP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với những hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp, trình thành phố trong tháng 7; hướng dẫn các quận tiến hành kiểm định toàn bộ các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu sửa đổi Quyết định số 23/2015 của UBND TP về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất và Quyết định số 33/2014 về diện tích tối thiểu được tách thửa; đề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức và cá nhân.

Xem thêm:

Trước đó, TP HCM đã có kế hoạch cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn. Thành phố phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc cải tạo và xây mới thay thế ít nhất 50% tổng số các chung cư cũ này theo hướng phục vụ lợi ích chung của cư dân.

Các chung cư có kết quả kiểm định nguy hiểm sẽ có thời gian hoàn thành trong năm 2017; chung cư có kết quả kiểm định hư hỏng nặng thì thời gian hoàn thành trong năm 2018; những chung cư cũ còn lại chưa phải là chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, thành phố sẽ thực hiện khi có đề xuất tháo dỡ để xây dựng lại của chủ sở hữu.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP HCM hiện có 474 chung cư cũ xây trước năm 1975, tập trung ở các quận 1, quận 3, quận 4, quận 5 và quận 10. Phần lớn số chung cư này bị xuống cấp, nhiều chung cư được kiểm định là hư hỏng nặng hoặc bị xếp loại nguy hiểm cấp D (cấp cao nhất), có nguy cơ sụp đổ cao.

10 năm qua, thành phố mới tháo dỡ để xây mới 32 chung cư cũ với khoảng 4.000 hộ gia đình, tốc độ cải tại chung cư cũ còn quá chậm. Mới đây, UBND thành phố đã ủy quyền,cho cấp quận, huyện thực hiện các quyền hạn liên quan đến đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trước năm 1975 và xây dựng chung cư mới thay thế trên địa bàn.

Nguồn:Big căn hộ